Khác nhau giữa Will và Would

Cách dùngWillWould
Will dùng ở hiện tại, Would dùng cho quá khứ

Will và Would đều để diền tả niềm tin vào việc thực hiện một hành động nào đó.

Diễn tả niềm tin vào việc thực hiện một hành động ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ: 
Anh ấy sẽ quay lại trước 3 giờ chiều.
He will be back before 3 pm.

Diễn tả niềm tin vào việc thực hiện một hành động trong quá khứ.
Ví dụ: 
Tôi tưởng bạn sẽ không đi ra ngoài nên tôi đã đi xem bóng đá một mình.
I thought you would not go out, so I went to the football match alone.
Dùng để diễn tả điều mà con người muốn hoặc sẵn sàng làm.Dùng để diễn tả điều mà con người muốn hoặc sẵn sàng làm ở hiện tại.
 Ví dụ: 
Tôi sẽ đi làm trễ vào ngày mai.
I will arrive at the office late tomorrow.
Dùng để diễn tả điều mà con người muốn hoặc sẵn sàng làm ở quá khứ.
Ví dụ: 
Tôi không muốn ồn ào, nên tôi đã rời bữa tiệc sớm.
I would not be a fan of noise, so I left the party early.
Diễn tả lời hứa, cam kết, đề nghị, yêu cầuDùng để diễn tả lời hứa, cam kết.
Ví dụ: 
Tôi nhất định sẽ đến bữa tiệc
I will definitely come to the party
Dùng để diễn đạt lời mời, đề nghị, yêu cầu
Ví dụ: 
Bạn có muốn uống cà phê không?
Would you like some coffee?

Bạn sẽ cởi giày ra chứ?
Would you take off your shoes?
Sử dụng trong cầu điều kiện.Sử dụng trong câu điều kiện loại 1 , diễn tả điều mà được cho là sẽ xảy ra ở tương lai nếu có điều kiện nào đó.

Ví dụ: 
Tôi sẽ đi bơi nếu tôi làm xong việc
I will go swimming if I get it done.
Sử dụng trong câu điều kiện loại 2, diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại nếu có 1 điều kiện nào đó


Ví dụ: 
Nếu tôi là bạn, tôi đã nhận phần quà đó
If I was you, I would receive that present.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *